en bg
Социални мрежи

Нашите инициативи

Ние отчитаме, че хазартът може да се превърне в проблем за обществото, ако се стигне до крайност, и че този факт не може да бъде игнориран. Компанията заема активна позиция чрез насърчаване на отговорната игра сред своите клиенти и обществото като цяло.

Ние подкрепяме социално отговорните инициативи на АИИБ (Асоциацията на игралната индустрия в България), както и научноизследователски и здравни организации на национално и международно ниво.

За допълнителна информация по въпросите на проблемната и социално отговорната игра, посетете следните сайтове:

Национална агенция по приходите nra.bg 

СиТи Гейминг активно партнира и подкрепя инциативите на Фондация Отговорна игра: www.otgovorna-igra.com