en bg
Социални мрежи

Социална отговорност

Ние вярваме в протегнатата ръка към онези, които са в нужда или за подпомагане на дейността на организации за социални услуги, училища или други нетърговски организации.

Ние се придържаме към корпоративната си „зелена програма”, която подчертава ангажимента на компанията към екологията и то във всеки аспект от нейната дейност.

social res
responsible gaming heading img
Отговорна игра

Ние отчитаме, че хазартът може да се превърне в проблем за обществото, ако се стигне до крайност, и че този факт не може да бъде игнориран. Компанията заема активна позиция чрез насърчаване на отговорната игра сред своите клиенти и обществото като цяло.

Повече
values inner
Корпоративна култура

Всичко, което правим, е с мисъл за хората, за всеки един от нашия екип. Ние приемаме работата си като призвание и работим като неделим екип, който заедно постига на лесно общите цели. Това е тайната на успеха. Ние се вслушваме в нашите клиенти и партньори и уважаваме нашата социална общност, което ни мотивира да действаме отговорно.

Повече